The Big Bug Challenge Quiz

Hvilket insekt indeholder mest protein?